نوری المالکی : هرگز تقسیم عراق و تعویق انتخابات پارلمانی را نمی پذیریم

المنار,نوری المالکی

بیروت - ایرنا - « نوری المالکی» نخست وزیرعراق تاکید کرد که هرگز طرح تقسیم عراق و تعویق برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را نمی پذیرد.

به گزارش عصر دوشنبه ایرنا، المالکی درگفت وگوی با شبکه لبنانی « المنار» افزود : اقلیم کردستان یا طرفی دیگر حق ندارد که خواستار جدایی شود.

وی اظهار داشت : این گونه درخواست ها با نص قانون اساسی عراق که بر وجود سرزمینی یکپارچه و مستقل به عنوان کشورعراق تاکید دارد، مخالف است.

وی خاطرنشان کرد : در عراق نظام طائفه ای مذهبی وجود ندارد بلکه طائفه های سیاسی وجود دارد و سیاسیون برای کسب تایید ملت عراق آن را مطرح می کنند.

قرار است این مصاحبه طولانی بزودی از شبکه المنار پخش شود.

خاورم ** 1324
کد N237436