عبدالله عبدالله در آستانه پیروزی

شمارش حدود نیمی از آراء انتخابات ریاست جمهوری دو هفته پیش افغانستان نشان می دهد که عبد الله عبد الله، وزیر امور خارجه سابق این کشور، با کسب 44.4 درصد آراء در راس قرار دارد و رقیب او اشرف غنی با 33.2 درصد آراء در مقام دوم قرار گرفته است.

عبدالله عبدالله در آستانه پیروزیشمارش حدود نیمی از آراء انتخابات ریاست جمهوری دو هفته پیش افغانستان نشان می دهد که عبد الله عبد الله، وزیر امور خارجه سابق این کشور، با کسب 44.4 درصد آراء در راس قرار دارد و رقیب او اشرف غنی با 33.2 درصد آراء در مقام دوم قرار گرفته است.

 

 منبع: یورونیوز

49261

کد N237094