معاون وزیر خارجه راهی غرب آفریقا شد

سیاست خارجی

تشکیل کمیته مشترک سیاسی تهران و ابیجان از جمله برنامه های این سفر می‌باشد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ساحل عاج راهی ابیجان شد.

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ساحل عاج عازم غرب آفریقا شد.

وی در این سفر با مقامات عالیرتبه ساحل عاج دیدار و گفتگو خواهد کرد.

با توجه به مشترکات و ظرفیت های موجود، دولت یازدهم توسعه و تحکیم روابط با آفریقا را در دستور کار خود دارد.

تشکیل کمیته مشترک سیاسی تهران و ابیجان از جمله برنامه های این سفر می باشد.

ساحل عاج بیش از ٢١ میلیون نفر جمعیت دارد.

کد N236136