دبیرکل خانه کارگر:

روحانی در مراسم روز جهانی کارگر حضور می یابد

کد N236134