سه ویژگی لازم برای رئیس جمهوری لبنان از نظر حزب الله

واحدمرکزی خبر نوشت:

معاون دبیرکل حزب الله لبنان، نقض نکردن حاکمیت کشور، اعتقاد به مقاومت و حمایت از دولتی سالم را سه شرط اصلی رئیس جمهور اینده لبنان دانست.

شبکه المنار گزارش داد: شیخ نعیم قاسم معاون گفت: رییس جمهور آینده لبنان باید سه ویژگی داشته باشد. نخست آنکه حاکمیت کشور را نقض نکند و دخالت هیچ خارجی هر کس که باشد بر نتابد. دوم، ایمان به مقاومت است. او باید به مقاومت ایمان داشته باشد چرا که مقاومت بود که سرزمینهای تحت اشغال لبنان را آزاد کرد و سوم اینکه حامی تشکیل دولتی باشد که از سهم خواهی ها و فساد دور باشد.
وی در ادامه نامی از فرد مورد نظر حزب الله نیاورد اما گفت: چنین رییس جمهوری را ما انتخاب خواهیم کرد که بی شک شما او را می شناسید و امیدواریم که موفق باشد.

4949

کد N235766