شوشتری در اخطار قانون اساسی:

تفتیش عقاید ممنوع است

مجلس

یک نماینده مجلس در اخطار قانون اساسی با اشاره به اینکه نباید اظهار کرد معاونی در یک وزارتخانه گرایشات سیاسی خاص دارد گفت: تفتیش عقاید ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، هادی شوشتری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس  در جریان سوال از وزیر آموزش و پرورش در اخطار قانون اساسی گفت: گزارشی که سخنگوی کمیسیون آموزش به نقل از یکی از سوال کنندگان یعنی آقای قاضی زاده هاشمی گفتند که مدیرکل خراسان رضوی دارای گرایشات سیاسی خاص است مغایر اصل 23 قانون اساسی می باشد.

وی افزود: تفتیش عقاید ممنوع است و نمی توان هیچکس را به خاطر داشتن عقایدی محکوم نمود کسی که مدیر، معلم و استاد دانشگاه بوده است.

به گزارش مهر در پاسخ به این اخطار محمدحسن ابوترابی فرد گفت: این اخطار را وارد نمی دانم. خود آقای وزیر اینها را توضیح دادند.

وی افزود: طبق آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده که اگر کسی نسبت به فردی که در مجلس حضور ندارد صحبتی کند می تواند متنی را به هیات رئیسه  داده تا در این باره قضاوت کند.