منابع نزدیک به حزب الله:

تمدید دوران ریاست جمهوری سلیمان موضوع قابل مذاکره نیست

آفریقا و خاورمیانه

منابع نزدیک به حزب الله لبنان به روزنامه الشرق الاوسط اعلام کردند: موضع حزب الله درباره دوران ریاست جمهوری میشل سلیمان نهایی و واضح است و تغییری نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع نزدیک به حزب الله لبنان در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اعلام کردند: موضع حزب الله درباره "میشل سلیمان" نهایی و واضح است و تغییر نخواهد کرد.

این منابع با اشاره به برقراری روابط پروتکلی و عادی میان حزب الله و میشل سلیمان، تاکید کردند: حزب الله هرگز وارد جریان گفتگوها با میشل سلیمان نخواهد شد.

بنابراین گزارش، حزب الله لبنان موضوع تمدید دوران ریاست جمهوری سلیمان را قابل طرح و مذاکره نمی داند، اما به تعامل با وی تا پایان دوران ریاست جمهوری اش پایبند است.

خاطرنشان می شود منابع لبنانی طی روزهای اخیر "میشل عون" را به عنوان گزینه اصلی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دانسته اند.