با ۷۱ رای موافق بهارستانی‌ها؛

وزیر آموزش و پرورش هم کارت زرد گرفت

مجلس

پس از توضیحات وزیرآموزش و پرورش از نمایندگان در خصوص قانع شدن و یا نشدن از توضیحات وزیر رای گیری شد که با ۷۱ رای موافق ۱۱۵ رای مخالف و یازده رای ممتنع چهارمین کارت زرد مجلس به فانی داده شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارمین کارت زرد خود را به دولت یازدهم نشان دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان از پاسخ علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به سؤال مهرداد بذر پاش قانع نشدند.

پس از توضیحات وزیرآموزش و پرورش از نمایندگان در خصوص قانع شدن و یا نشدن از توضیحات وزیر رای گیری شد که با ۷۱ رای موافق ۱۱۵ رای مخالف و یازده رای ممتنع چهارمین کارت زرد مجلس به فانی داده شد.

کد N234338