لاریجانی در جمع فرماندهان ناجا:

برای تامین امنیت نباید اجحاف کنیم

سیاست داخلی

دنیای غرب فکر می‌کندکه تافته جدابافته بوده و می‌تواند به همه فرهنگ‌ها دستور دهد/نحوه زندگی ما نحوه خاصی است و نباید توجه کردکه سایر فرهنگ‌ها چه چیزی را می‌خواهند بر ما تحمیل کنند.

رییس‌قوءقضاییه بر ضرورت امنیت توام با عدالت تاکید کرد وگفت: باید سعی کنیم بحث امنیت را توام با عدالت جلو ببریم و اینگونه نباشد که برای تامین امنیت اجحاف کنیم. حکومت‌هایی هستند که برای ایجاد امنیت به مردم ظلم و حقوق ان‌ها را اجحاف کرده‌اند اما نظام جمهوری اسلامی بنا دارد با توجه به ارزشهای اسلامی و الهی بحث امنیت را پیش ببرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در نوزدهمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به بحث اهمیت امنیت پرداخت وگفت: تاثیر امنیت در پیشرفت یک کشور روشن بوده و در تمام ابعاد زندگی بشری تاثیر دارد. در جامعه امن می‌توان تصور داشت که فرزندان رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی خوبی داشته و ابعاد اقتصادی کشور تعالی پیدا کند.

رئیس قوه قضاییه امنیت واقعی را کافی ندانست و برضرورت احساس امنیت نیز تاکید کرد: اینکه بدانیم نیروی انتظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و قوه قضایی مسائل امنیتی را رصد می‌کنند کافی نبوده، بلکه مهم احساس امنیت پیدا کردن از سوی مردم است. به طور مثال در مسائل شرعی گاهی ضرر داریم و گاهی با خوف ضرر مواجه هستیم، امنیت هم خودش مهم است، اما داشتن احساس امنیت نیز ضروری است.

وی به بررسی وضعیت نیروی انتظامی پرداخت و گفت: امنیت درکشور تابع عوامل متعددی است و تمام نیروهای مسلح در برقراری امنیت کشور دخیل هستند، اما نیروی انتظامی بر حسب قانون وظایف خاصی دارد. همانگونه که سردار احمدی مقدم نیز اشاره کردند نیروی انتظامی با قوه قضاییه رابطه خوبی برقرار کرده و هر چند رابط قضایی به شمار آمده وتحت دستور دادستان فعالیت می‌کند اما نفس این تعالی موجب امنیت شده است.

لاریجانی به ماده ۸ قانون نیروی انتظامی و اصلاحات بعدی آن اشاره کرد وگفت: طبق این ماده قانونی نیروی انتظامی موظف به مبارزه با مواد مخدر، ‌قاچاقچیان، منکرات وفساد، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرایم، کشف دلایل جرم دستگیری و ممانعت از اختفای متهمان، ‌ابلاغ و اجرای احکام قضایی است. مبحث پیشگیری از وقوع جرم از موارد نادری است که در این قانون نیز به ان اشاره شده است، البته طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئله پیشگیری از وقوع جرم بر عهده دستگاه قضایی نیز نهاده شده که دراین راستا بعضی از قضات فهیم معتقد بودند که پیشگیری از وقوع جرم در محکومیت مجرمان پدید می‌آید، درحالی که این مبحث درقانون اساسی در بند جداگانه‌ای از تعقیب مجرمان ذکر شده است.

رئیس قوه قضاییه به اهمیت پیشگیری از وقو ع جرم درتمام دنیا اشاره کرد وگفت: با توجه به افزایش پرونده‌ها باید راهبردی در پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ کرد و از این رو معاونت پیشگیری از وقوع جرم راتشکیل داده و البته در ابتدای راه هستیم. از سوی دیگر لایحه پیشگیری از وقوع جرم تهیه و تنظیم ودر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که امیدوارم با تصویب آن بتوان در این امر توفیقاتی کسب کرد.

لاریجانی از فرماندهان ناجا خواستار برخورد مستمر با برهم زدگان امنیت اجتماعی شد و گفت: بحث برخورد با اشرار، سارقان مسلح، زورگیران و قاچاقچیان را نباید‌‌ رها کرد و تنها هر از چند گاهی چند روزی را به این مسائل اختصاص داد و بعد آنرا‌‌ رها کرد. مردم انتظاراتی از نظام دارند که بحث امنیت اجتماعی یکی از انتظارات به حق آنهاست از این رو برخورد با جرایم خشن را باید پیگیری و مهم تلقی کنیم.

وی بر ضرورت امنیت توام با عدالت تاکید کرد وگفت: باید سعی کنیم بحث امنیت را توام با عدالت جلو ببریم و اینگونه نباشد که برای تامین امنیت اجحاف کنیم. حکومت‌هایی هستند که برای ایجاد امنیت به مردم ظلم و حقوق ان‌ها را اجحاف کرده‌اند اما نظام جمهوری اسلامی بنا دارد با توجه به ارزشهای اسلامی و الهی بحث امنیت را پیش ببرد.

رئیس دستگاه قضا به بحث امر به معروف نهی از منکر اشاره کرد وگفت این امر مراتب موازین وشرایطی دارد، اما مقوله‌ای غیر قابل انکار بوده و باید این مسئله اسلامی انسانی را به پیش ببریم. وظیفه امر به معروف ونهی از منکر وظیفه‌ای همگانی بوده و این گونه نیست که تنها به عده و یا گروه خاصی اختصاص داشته باشد، اما بخشهایی از نظام در این رابطه وظیفه بیشتری برعهده دارند.

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی وهم بر حسب وظیفه ذاتی باید امر به معروف را جدی بگیرد و نباید از ان کوتاه بیاید، چرا که کوتاهی در آن منجر به تغییر نگاه خواهد شد.

رییس قوء قضاییه با تاکید بر اینکه باید نگاه‌مان توحیدی باشد، اظهار کرد: قرآن دردست ما است اما چقدر به طور حقیقی به آن عمل و به او اعتنا می‌کنیم. نگاه قرانی و ایمانی این است که حق تعالی بنیان این عالم است و تمام هستی به او قائم است.

آملی لاریجانی نگاه قرآنی راسرمنشا تمام اصلاحات خواند وادامه داد: نیروی انتظامی، قوای مسلح وزارت اطلاعات و قوه قضاییه باید کار خود را انجام دهند، اما اگر بخواهیم امنیت ایجاد کنیم نباید تنها به عملکرد آن‌ها اکتفا کرد. مگر می‌توان عدالت را به صرف برخورد با مجرمان توسط قضات گسترش داد؟ نگاههای ما باید تغییر کند ما مسلمان هستیم و خدار ا قبول داریم، اما وضعمان چرا اینگونه است؟ دلیل این است که نگاه توحیدی در دل و باطنمان نیست و ما باید آنرا درست کنیم.

وی افزود: باید باور کنیم که حق تعالی کتاب هدایت را برای ما فرستاده است، این قرآن به بهترین‌ها و محکمترین امور هدایت می‌کند، اگر نگاه ما اینگونه باشد که به سایر فرهنگ‌ها نگاه کرده و به دنبال فرهنگ غربی برویم بدون شک موفق نخواهیم بود

رئیس قوه قضاییه به بحث سبک زندگی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد ه است اشاره کرد و گفت: نحوه زندگی ما نحوه خاصی است و نباید توجه کردکه سایر فرهنگ‌ها چه چیزی را می‌خواهند بر ما تحمیل کنند

آملی لاریجانی به هجمه‌های حقوق بشری غربی‌ها به ایران اشاره کرد وگفت: آن‌ها این کار‌ها را برای خود می‌کنند و به ما خرده می‌گیرند که اعدام در ایران زیاد است، ما نیز در پاسخ به ان‌ها می‌گوییم که بخشی از آن به خاطر قصاص بوده که حق اولیای دم است. خواستار آزادی حقوق همجنس بازان هستند و یا مدعی هستند که چرا برای مواد مخد ر اعدام می‌کنید. آن‌ها به جای اینکه از ما تشکر و حمایت کنند که جوانان ما برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر شهید می‌شوند به ما می‌گویندکه اعدام خشن است و نباید برای مواد مخدر اعدام کرد.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم مطالبی که مطرح می‌کنند برای ما اهمیت دارد. شما اصلا چه کسی هستید که دربرابر خدا ورسول اکرم که پیام الهی را مطرح می‌کنند بخواهید نظر دهید.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما باب فهم و فکر را برای خود نمی‌بندیم، اظهار کرد: دنیای غرب فکر می‌کندکه تافته جدابافته بوده و می‌تواند به همه فرهنگ‌ها دستور دهد. این قرن که برخواسته از تعالیم مدرنیته است، جهت گیریهای خاصی را درپی دارد که اگر ما به دنبال رسیدن به حیات طیبه هستیم باید نگاه خود را  نگاه قرآنی قرار دهیم.

وی به مقدمه اعلامیه حقوق بشر که در آن بحث کرامت انسانی آمده اشاره کرد وگفت: آیا شما مسئول تفسیر آن هستید؟ قرآنکه انسان را می‌شناسد او را خلیفه الله بیان کرده، اما شما یک انسان دیگری رابه ما معرفی می‌کنید. این چه تفسیری است که ازدواج را حق فردی تلقی وبعد اجازه داده‌اید که مرد با مرد و زن با زن ازدواج کند؟ آیا این کرامت انسانی است ما این را قبول نداریم. برای نجات کشور وفرزندان باید به نگاه توحیدی برگردیم که هیچ منافاتی با فهم علوم دیگر ندارد، اما اساس تعالیم ما باید تعالیم الهی باشد.

وی دربخش سخنان خود با بیان اینکه دربحث حکومت‌ها عده‌ای می‌گویند مشروعیت به رای مردم است، گفت: ما معتقدیم که رای مردم در به فعلیت رساندن حکومت تاثیر دارد، اما مشروعیت حکومت چه به معنای شرعی وچه به معنای دقیق فلسفه سیاسی اصلا این گونه نیست که بگوییم مشروعیت به رای مردم است. نباید خیال کنیم که با این حرف به مردم احترام می‌گذاریم. مگر درمسئله حسن وقبح کسی گفته که به رای مردم مراجعه کنید. اینکه یک حکومت اوامرش لازم الاجرا است، به خاطر این است که آن اوامر الهی بوده و مردم با رای خود در به فعلیت رساندن آن نقش دارند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید گمان کنیم در اختلاط فرهنگی نجات پیدا خواهیم کرد، گفت: وقتی منازل را برای ورود ماهواره باز می‌کنیم و فرزندانمان تا نیمه شب پای آن می‌نشینند نباید توقع داشته باشیم که نماز صبحشان قضا نشود باید دربست در اختیار خدا بود.

کد N234255