تظاهرات پاکستانیها در اعتراض به حمله مسلحانه به یک روزنامه نگار