سیگرید کاگ:

سوریه ۸۰ درصد از سلاح‌های شیمیایی خود را به خارج منتقل کرد

سیاسی

اگر انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه به همین شکل ادامه پیدا کند، دمشق می‌تواند همه سلاح‌های شیمیایی خود را در در زمان معین شده برای تحویل آن‌ها یعنی ۲۷ آوریل تحویل دهد.

«سیگرید کاگ» هماهنگ کننده ویژه هیئت مشترک سازمان ملل و سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی از انتقال ۸۰ درصد از سلاح‌های شیمیایی سوریه به خارج خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کاگ گفت که سوریه نزدیک به ۸۰ درصد از سلاح‌های شیمیایی خود را برای نابودی به خارج از این کشور منتقل کرد.

وی افزود که اگر انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه به همین شکل ادامه پیدا کند، دمشق می‌تواند همه سلاح‌های شیمیایی خود را در در زمان معین شده برای تحویل آن‌ها یعنی ۲۷ آوریل تحویل دهد.

کد N233503