برآورد اطلاعاتی کشور تصویب شد

برآورداطلاعاتی,وزیر اطلاعات

تهران- ایرنا- گزارش نهایی برآورد اطلاعاتی کشور در شورای هماهنگی اطلاعات به تصویب رسید.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، این گزارش در جلسه 25 فروردین ماه جاری شورای هماهنگی اطلاعات به ریاست وزیر اطلاعات و با حضور اعضای شورای هماهنگی به تصویب رسید.

بحث و بررسی در خصوص تحلیل و برآورد مذکور از اواخر سال قبل آغاز شد و پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی در سطوح مختلف جامعه اطلاعاتی، به عنوان ارزیابی و بر آورد مشترک اطلاعاتی در حوزه های داخلی و خارجی است.

بر پایه این گزارش، برآورد اطلاعاتی کشور از جمله گزارش های کم نظیر شورای هماهنگی اطلاعات است که با مشارکت، همدلی و همکاری همه اعضای جامعه اطلاعاتی تهیه و تدوین شده است .

در حال حاضر جلسات شورای هماهنگی اطلاعات با انسجام مطلوب و منظمی برگزار می شود.

اعضای شورای هماهنگی ا طلاعات را حفاظت ها و واحدهای اطلاعاتی نیروهای مسلح، وزارت خانه های امور خارجه و کشور و همچنین دادستانی کل انقلاب اسلامی تشکیل می دهند و طبق قانون، ریاست این شورا به عهده وزیر اطلاعات است.

بر پایه این گزارش، جلسه اخیر شورای هماهنگی اطلاعات به منظور تجلیل و بزرگداشت روز ارتش در محل حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی برگزار شد.

سیام(1)1429**1572
کد N232263