روسیه و چین در نشست شورای امنیت علیه کره شمالی شرکت نکردند

چین,ریانووستی

تهران - ایرنا - هیات های نمایندگی روسیه و چین در نشست غیر رسمی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد که اکثریت شرکت کنندگان در آن خواستار انتقال پرونده حقوق بشر کره شمالی به دادگاه بین المللی جنایی شدند، شرکت نکردند.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی، ˈمایکل دونالد کیوریˈ، رئیس اتریشی کمیسیون سازمان ملل در زمینه حقوق بشر درباره کره شمالی با اعلام این مطلب، افزود: در این میان 9 کشور از 13 کشور شرکت کننده در شست شورای امنیت، از توصیه وی در خصوص انتقال پرونده حقوق بشر کره شمالی به دادگاه بین المللی جنایی در لاهه حمایت کردند.

ریانووستی همچنین گزارش داد که موافقت هر پنج عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تصمیم گیری در این زمینه ضرورت دارد.

مترجمام**1502**1275
کد N231124