تداوم برکناری نیروهای پلیس در ترکیه

شهربانی

آنکارا- ایرنا - دامنه برکناری نیروهای پلیس ترکیه در پی عملیات فساد مالی و ارتشا به استان ˈ غازی انتپ ˈ این کشور رسید.

به گزارش روز جمعه ایرنا ، وزارت کشور ترکیه امروز (جمعه) 264 نفر از نیروهای پلیس استان غازی انتپ را از کار برکنار کرد و یا محل های خدمت آنان را تغییر داد.

براساس این گزارش، در بین نیروهای برکنار شده شماری از روسای شعب پلیس استان غازی انتپ نیز مشاهده می شوند.

در پی افشای عملیات فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه شد، آنکارا شماری از بسیاری از نیروهای وابسته به ˈجماعت گولنˈ در سازمان شهربانی و قوه قضاییه این کشور را برکنار کرد.

براساس آمار غیر رسمی بیش از 10 هزار نفر از نیروهای پلیس در استان های مختلف ترکیه در پی این عملیات از کار برکنار و یا به محل های دیگر منتقل شده اند.

خاورم ** 2012 **230**2017
کد N230911