در گفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا،

امیل لحود: خلاصی از "مقاومت" همه داستان است

کد N230781