هواپیمای بانک آمریکایی، مهمان ناخوانده ایران/بانک یوتا: نمی دانم هواپیمای ما در فرودگاه مهرآباد چه کار می کند!

هواپیمای آمریکایی, فرودگاه مهرآباد

نیویورک تایمز نوشت: سه شنبه صبح، ایران مهمان ناخوانده ای داشت: یک هواپیما که متعلق به بانک یوتا است که در سراسر آمریکا 13 شعبه دارد.

نیویورک تایمز نوشت: سه شنبه صبح، ایران مهمان ناخوانده ای داشت: یک هواپیما که متعلق به بانک یوتا است که در سراسر آمریکا 13 شعبه دارد.

به گزارش آفتاب به نقل از انتخاب، این هواپیما که بر روی آن پرچم کوچکی از آمریکا قرار دارد، در قسمتی از فرودگاه مهرآباد که قابل مشاهده بود، پارک شد.

با این حال، از زمان پارک این هواپیما، اخبار مربوط به آن و اینکه چرا به ایران آمده است، منتشر شد.

درحالیکه سوابق هواپیمایی فدرال نشان می دهد که این هواپیما متعلق به بانک یوتا است، برت کینگ یکی از مدیران اجرایی این کمپانی می گوید: ما نمی دانیم که این هواپیما در فرودگاه ایران چه کار می کند.

مسئولان فرودگاه مهراباد گفتند که این هواپیما «وی آی پی» است.
کد N230746