لحظاتی پیش صورت گرفت؛

رژه هوایی ده‌ها فروند بالگرد ارتش در آسمان تهران

سیاست داخلی

در این رژه بالگردهای جت رنجر 206، 214، کبری و شنوک شرکت داشتند/این بالگردها در دسته‌های سه‌تایی در آسمان مقابل جایگاه رژه 29 فروردین ارتش پرواز کردند.

لحظاتی پیش ده‌ها فروند بالگرد جت رنجر ۲۰۶، ۲۱۴، کبری و شنوک، اقدام به رژه هوایی کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه برگزاری رژه یگان‌های ارتش ده‌ها فروند از بالگردهای ارتش به اجرای رژه هوایی پرداختند.

در این رژه بالگردهای جت رنجر 206، 214، کبری و شنوک شرکت داشتند.

این بالگردها در دسته‌های سه‌تایی در آسمان مقابل جایگاه رژه 29 فروردین ارتش پرواز کردند.

کد N230357