اجرای عملیات هوایی توسط جنگنده ها و بالگرد های ارتش

نیروهای مسلح

در ادامه مراسم رژه روز 29 فروردین بلند پروازان ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرای عملیات هوایی بر فراز مرقد مطهر بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، رژه هوایی جنگنده های ارتش در مراسم روز 29 فروردین بر فراز مرقد مطهر امام راحل انجام شد.

در این رژه جنگنده های اف4 ، اف 5،اف 14 ،صاعقه،میگ و آذرخش در دسته های سه و 5تایی به انجام مانور پرداختند.

در این مراسم جنگنده سوخوی ارتش نیز عملیات سوختگیری هوایی را اجرا کرد.

همچنین در ادامه این رژه هوایی ده ها بالگرد ارتش در آسمان محل برگزاری رژه به اجرای رژه هوایی پرداختند.