رئیس جمهور الجزایر با صندلی چرخ دار پای صندوق رأی رفت

الجزایر

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر پنجشنبه در الجزایر با صندلی چرخدار رای خود را برای انتخابات ریاست جمهوری که وی بیشترین بخت را برای پیروزی در آن دارد به صندوق انداخت.

 

 

 

4949

کد N230100