موزه جنایات آمریکا و ناتو در روسیه

واحدمرکزی خبر نوشت:

موزه جنایات آمریکا و ناتو در روسیه در کتابخانه ملی علوم اوستیای شمالی در ولادی قفقاز افتتاح شد.

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر پایگاه اینترنتی صدای روسیه به گفته یکی از برگزار کنندگان در این موزه نوشت برخورد عجیب آمریکا درباره تعریف جنایت لمس می شود.
پایگاه اینترنتی صدای روسیه در پایان نوشت این موزه دوره های زمانی جنگ ویتنام تا بمباران صربستان در سال هزارو نهصد و نود و نه را در خود جای داده است.
وقایع لیبی، افغانستان و عراق نیز در این موزه جایگاه خود را دارند این موزه دائمی بوده و به تدریج بر اسناد موجود افزوده خواهد شد.

4949

کد N230092