مراسم روز ارتش ایران با حضور ژنرال های اندونزی در جاکارتا برگزار شد

کد N230006