هند21 زندانی پاکستانی را آزاد کرد

هند,پاکستان

دهلی نو - ایرنا - هند روز پنجشنبه 21 زندانی پاکستانی را که در زندان های مختلف این کشور در بازداشت بسر می بردند آزاد و به کشورشان بازگرداند.

به گزارش ایرنا، افراد آزاد شده دربیانیه ای از دولت های هند و پاکستان خواستند تمامی زندانیانی که به دلایل مختلف از جمله ماهیگیری و عبور غیر قانونی از مرزها در دو کشور گرفتار هستند، آزاد کنند.

هند در ماه فوریه سال جاری نیز با آزاد کردن 20 زندانی پاکستانی آنها را در مرز وقاه به نیروی های کشور مقابل تحویل داد.

به گفته مقام های هندی اکثر شهروندان پاکستانی زندانی دراین کشور به دلیل عبور غیر قانونی از مرزهای دو کشور دستگیر شده اند و پس از گذراندن دوران محکومیت با توجه به قوانین هند آزاد خواهند شد.

هند و پاکستان با داشتن مرزهای مشترک هراز گاه شاهد عبور غیر قانونی افراد محلی جهت دیدار با خانواده خود در آن سوی خطوط مرزی هستند.

آساق ** 2163 ** 275 **
کد N229968