شین هوا: غرب از تهدید روسیه دست بردارد

چین,اوکراین

پکن - ایرنا - خبرگزاری رسمی چین روز پنجشنبه به غرب توصیه کرد از هشدار و تهدید کردن روسیه در خصوص بحران اوکراین دست بردارد.

به گزارش ایرنا، شین هوا در مطلبی تاکید کرد که غربی ها از جمله آمریکا و اروپا با تهدید روسیه نه تنها راهی برای حل بحران اوکراین پیدا نمی کنند بلکه وضع وخیم تر خواهد شد.

خبرگزاری چین نوشت: با توجه به آغاز مذاکرات غرب و روسیه در باره بحران اوکراین، بهتر است طرفین با رایزنی و گفت وگو به دنبال راه حل باشند.

شین هوا هشدار داد ˈپس از مساله کریمه، دیگر اوکراین وحدت ندارد و یکپارچگی آن اکنون با درگیری های داخلی و درگیری بین طرفداران روسیه و گروه های مختلف برهم خورده است.

این خبرگزاری، نه تنها آمریکا بلکه جهان غرب را در شکل گرفتن این شرایط مقصر دانست و نوشت: غرب بذر ناآرامی و درگیری را در اوکراین پراکند و آتش درگیری ها را شعله ورتر کرده است. غرب با این اقدامات ژئوپلتیک منطقه را برهم زده و باعث شده است تا روسیه احساس ناامنی کند.

شین هوا افزود: اکنون جهان نگران است بزرگترین رویارویی پس از جنگ سرد میان روسیه و غرب آغاز شود که این رویارویی فقط برای اوکراین مشکل ساز نیست، بلکه صلح و ثبات منطقه و جهان را به خطر می اندازد.

خبرگزاری رسمی چین به همه توصیه کرد بر روی توقف خشونت ها و بازگرداندن اوضاع اوکراین به حال عادی تمرکز کنند و کاری نکنند که شرایط بدتر از این شود.

ˈهمه جوانب باید با روسیه که صاحب نفوذ در این منطقه است همکاری کنند و بدانند که با نظرگرفتن نفوذ فرهنگی و تاریخی روسیه در این منطقه، کریمه هم جزوی از این معمای پیچیده است.ˈ

آساق ** 2100 **1611
کد N229849