16 کشته و مجروح در درگیری ارتش با جدایی طلبان در شرق اوکراین