فرستادگان ویژه رئیس جمهور بروندی با معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه دیدار کردند

سیاست خارجی

فرستادگان ویژه رئیس جمهور بروندی در تهران با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه دیدار کردند و پیام رئیس جمهور این کشور خطاب به جناب  روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را تسلیم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شریف ماجد عبدالرحمان و لئونارد نگندا کومانا فرستادگان ویژه رئیس جمهور بروندی در تهران با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه دیدار کردند و پیام رئیس جمهور این کشور خطاب به جناب  روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را تسلیم کردند.

امیر عبداللهیان در این دیدار با تشریح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اهمیت روابط با کشورهای آفریقایی ، بر پیگیری مستمر اجرای توافقات فیمابین و اهمیت گفتگو و رایزنی بین مسئولین دو کشور در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان همچنین آخرین تحولات آفریقای مرکزی را با فرستادگان ویژه رئیس جمهور بروندی که دولت این کشور و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی در تامین نیروهای حافظ صلح در آفریقای مرکزی  نقش دارند ، مورد بررسی قرار داد.

شریف ماجد عبدالرحمان نیز در این دیدار با اشاره به ارتقای روابط دو کشور بدنبال سفر سال گذشته رئیس جمهور کشورش به ایران و افتتاح سفارت بروندی در تهران ، بر اهمیت اجرای توافقات فیمابین در راستای گسترش و توسعه روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بروندی تاکید کرد.