کمک مالی دولت یونان به احزاب سیاسی این کشور کاهش می یابد

کاهش بودجه احزاب سیاسی,یونان

آتن - ایرنا - کمک مالی دولت یونان به احزاب سیاسی این کشور درچارچوب صرفه جویی درهزینه های دولتی، کاهش می یابد.

به گزارش ایرنا ازآتن، روزنامه یونانی زبانˈ کاتی مرینی ˈ درشماره اخیرخود نوشت، دولت ائتلافی یونان برای صرفه جویی وکاهش هزینه های دولت، درنظر دارد بودجه سالانه احزاب سیاسی را بشدت کاهش دهد.

براساس قوانین، دولت یونان هر ساله مبلغی را تحت عنوان بودجه اختصاصی به احزاب سیاسی براساس درصد آرایی که درانتخابات عمومی به خود اختصاص می دادند، تعیین می کرده است.

مجموع بودجه اختصاصی به احزاب سیاسی یونان در سال 2009 میلادی یعنی قبل ازشروع بحران مالی دراین کشورمبلغ 55 میلیون یورو بوده ولی با شروع بحران مالی دراین کشوررفته رفته از بودجه اختصاصی به احزاب سیاسی کاسته شد.

براساس گزارش ˈ کاتی مرینی ˈ، در دیدار اخیرˈ اندونیس ساماراسˈ نخست وزیر دولت راستگرای ائتلافی یونان با ˈاونگلوس ونیزلوسˈ رهبر حزب سوسیالیست پاسوک ، معاون نخست وزیر و وزیرامور خارجه درمورد ضرورت کاهش بودجه اختصاصی به احزاب سیاسی بحث وتبادل نظرکردند.

براساس گزارش همین روزنامه به نظر می رسد که رهبران دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی یونان توافق کرده اند که دولت حداکثر مبلغ 10 میلیون یورو بطورسالانه دراختیاراحزاب سیاسی قراردهد.

احزاب سیاسی یونان علاوه بردریافت بودجه مشخص، سالانه براساس درصد آرایی که درانتخابات عمومی کشوربه خود اختصاص می دادند، از کمک های مالی مردمی و طرفداران خود نیز برخورداربوده اند.

احزاب سیاسی این مبلغ را معمولاً برای پیشبرد اهداف حزبی و تبلیغاتی هزینه می کردند و مواظف به ارایه رسید و یا سندی درمورد هزینه های خود به دولت نبودند.

اروپام**2170** 1552
کد N229254