تاجیکستان چکن دوزی را برای ثبت در میراث جهانی به یونسکو پیشنهاد کرد

میراث فرهنگی

تهران – ایرنا – وزارت فرهنگ تاجیکستان روز چهارشنبه از تلاش این کشور برای ثبت ˈچکنˈ (Chakan) به عنوان میراث معنوی جهانی در سازمان یونسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آسیای میانه، وزارت فرهنگ تاجیکستان امروز اعلام کرد که همه مستندسازی ها و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت جهانی ˈچکنˈ در ماه مارس (اسفند - فروردین) توسط پ‍ژوهشگران تاجیکی انجام شده و به سازمان یونسکو داده شده است.

وزارت فرهنگ تاجیکستان، هدف از این کار را ˈتلاش برای احیا و گسترش صنایع دستی چکن دوزیˈ اعلام کرد.

ˈچکنˈ نوعی زرکش دوزی یا ابریشم دوزی است و به جامعه ای که به این روش دوخته شود نیز چکن می گویند.

تاجیکان از جامعه های چکن دوزی شده، به ویژه در نوروز استفاده می کنند. این جامه در مناطق کوهستانی نشین تاجیکستان هم رایج است.

مقام های تاجیکستان در گذشته نیز چکن را بارها در مراسم رسمی داخلی و خارجی به نمایش گذاشته بودند.

مترجمام**9163/1547
کد N228863