با رای نمایندگان؛

بند 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی به کمیسیون قضایی ارجاع شد

مجلس

براساس بند مذکور در سطر اول بند الف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسی» ‌و عبارت «و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه» بعد از کلمه «ادارات» اضافه می‌شود.

بند 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی با رای نمایندگان به کمیسیون قضایی ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بند 2 ماده 2 این قانون برای رفع ابهام با 132 رای موافق،‌11رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع آرای 194 تن از نمایندگان حاضر در مجلس به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد.

براساس بند مذکور در سطر اول بند الف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور عبارت «و نظارت» بعد از کلمه «بازرسی» ‌و عبارت « و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه» بعد از کلمه « ادارات» اضافه می‌شود.

کد N227861