توضیح سراج در خصوص روند تصویب قانون جدید تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مجلس

حدود 9 ماده از 12 ماده طرح دائمی شدن اصلاج قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری، جزء قانون آزمایشی قبلی هستند و تنها چند ماده اصلاح شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشوردر جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دائمی شدن اصلاحات قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری در خصوص روند تدوین تصویب قانون جدید تشکیل سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر سراج گفت: در سال87 قانون اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور بعد از بررسی‌های لازم و کسب نظرات کارشناسی به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب نمایندگان دوره هشتم مجلس رسید و بعد از آن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و به مرحله اجرا گذاشته شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بعد از انقضای ماده مذکور عده‌ای از نمایندگان با بررسی آن طرح دائمی شدن آن را تقدیم مجلس کردند و کمیسیون قضائی مجلس نیز به طرح دائمی شدن قانون مذبور رای داد.

وی خاطرنشان کرد: کلیات اکثریت مواد این طرح تصویب شد، اما به لحاظ اینکه دو ماده الحاقی آن مباحثی داشت و روز آخر کاری مجلس در آن سال بود، ماده مذبور به تصویب نرسید و بعد از آن عده‌ای از نمایندگان دوره نهم در دوره آزمایشی با رایزنی‌هایی که با مسئولین سازمان مزبور داشتند، طرح قانونی شدن اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را با برخی اصلاحات تقدیم مجلس کردند.

سراج در ادامه گفت: کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با برگزاری جلسات متعدد و کمیته تخصصی به طرح دائمی شدن قانون آزمایشی مزبور رای دادند و در نتیجه عنوان قانونی آن از طرح دائمی شدن قانون تشکیل بازرسی کل کشور به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تغییر یافت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین خاطرنشان کرد: حدود 9 ماده از 12 ماده طرح دائمی شدن اصلاج قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری، جزء قانون آزمایشی قبلی هستند و تنها چند ماده اصلاح شده است.

کد N227478