در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دولت حدی از هزینه های خانوار را هم برای دریافت یارانه اعلام کند/ روش فعلی از عدالت دور است

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد تفحص دولت در حساب های شخصی افراد گفت: در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده اما کسانی که زندگی متوسط و پایین تر دارند و مشمول دریافت یارانه هستند نگرانی از بررسی حساب هایشان ندارند.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکید بر اینکه دولت باید تکلیف مردم را در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها روشن کند گفت: بر اساس قانون بودجه سال 93 افراد ثروتمند استحقاق دریافت یارانه نقدی را ندارند، دولت باید حدی از هزینه را برای خانوار با جمعیت های متفاوت را اعلام کنند تا هر فردی بداند بر اساس این شاخص استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارد یا خیر؟

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شوری اسلامی ادامه داد: دولت باید تمهیداتی بیاندیشد تا افراد غیر نیازمند، برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکنند به عبارت دیگر بدانند که دولت به آن ها یارانه نخواهد پرداخت.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت در حجم تبلیغاتی وسیعی از مردم درخواست می کند که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکنند در صورتی که قانون بودجه الزام دارد که دولت به افراد ثروتمند و غیر نیازمند نباید یارانه نقدی بپردازد.

دهقان تصریح کرد: دولت باید به صورت روشن با مردم صحبت کند، مردم مرتب از ما سئوال می کنند که آیا یارانه نقدی به ما تعلق می گیرد یا خیر؟ عدم شفافیت در این مورد به عدالت ضربه می زند زیرا برخی افراد متدین با توجه به فرمایشات مراجع از دریافت یارانه نقدی انصراف می دهند اما برخی افراد ثروتمند حاضر به انصراف از دریافت یارانه نیستند. دولت نباید موضوع یارانه را به مسائل شرعی متصل می کرد، در حالی که این کار به حقوق آن ها لطمه می زند.

وی در پایان گفت: بر اساس قانون بودجه سال 93 دولت باید حد در آمدی خانوار های نیازمند به یارانه را اعلام کند و روش فعلی در انصراف اختیاری بدون اعلام شفاف حد در آمدی خانوار های نیازمند از عدالت به دور است .

عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص بررسی حساب های شخصی افراد از سوی دولت نیز اظهار داشت: در قانون چنین چیزی پیش بینی نشده اما کسانی که زندگی متوسط و پایین تر دارند و مشمول دریافت یارانه هستند نگرانی از بررسی حساب هایشان ندارند.