بیش از یک میلیون انگلیسی نیازمند کمک های غذایی هستند

فقر

لندن - ایرنا - مطبوعات انگلیس روز چهارشنبه با انتشار گزارش هایی از وابستگی بیش از یک میلیون نفر از مردم فقیر این کشور به کمک های غذایی سازمان های خیریه و بانک های مواد غذایی خبر دادند.

به گزارش ایرنا، روزنامه های ˈدیلی میرورˈ و ˈایندیپندنتˈ چاپ لندن با اختصاص تیتر نخست خود به این موضوع، فقر غذایی بخش هایی از جامعه انگلیس را در قرن 21 شرم آور خواندند.

به نوشته این روزنامه ها، فقط بنیاد خیریه موسوم به ˈتراسل تراستˈ که نیمی از بانک های توزیع مواد غذایی رایگان را میان مردم فقیر اداره می کند، در سال گذشته نزدیک به یک میلیون نفر را تحت پوشش کمک های غذایی خود قرار داده است که حدود یک سوم آنان نیز کودکان نیازمند بوده اند.

روزنامه ˈدیلی میرورˈ با انتقاد از ˈبحران گرسنگی در انگلیسˈ، نوشت: یک میلیون بسته مواد غذایی سال گذشته توسط بنیاد ˈتراسل تراستˈ توزیع شد در حالی که انگلیس ششمین اقتصاد ثروتمند دنیا است و تعداد میلیونرهای ما در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری است.

این روزنامه افزود: رهبران مذهبی کلیساها و فعالان مدنی انگلیس با ارسال نامه ای برای دیوید کامرون نخست وزیر و نیک کلگ معاون وی، خواستار متوقف شدن سیاست های ریاضت اقتصادی بی رحمانه دولت شده اند.

این فعالان مدنی و مذهبی تاکید کرده اند: اینکه بخشی از مردم انگلیس در قرن 21 گرسنه هستند و به کمک های غذایی سازمان های خیریه وابسته می باشند، غیرقابل باور است.

در این نامه از نخست وزیر انگلیس خواسته شده است که برنامه کاهش اعتبارات عمومی و رفاهی و طرح اصلاح نظام پرداخت مستمری و کمک هزینه های دولتی را متوقف کند.

به نوشته ˈدیلی میرورˈ کاهش و تاخیر در پرداخت مستمری ها و کمک هزینه های حمایتی، افزایش هزینه های زندگی و عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزد، تعداد بیشتری از مردم را به سمت بانک های مواد غذایی روانه می کند.

این روزنامه نوشت: حتی کارشناسان حقوقی مدعی هستند که دیوید کامرون به خاطر اینکه (با اجرای سیاست های ریاضتی) اجازه می دهد مردم رو به گرسنگی بروند، حقوق بشر را نقض کرده است.

ˈکریس مالدˈ رییس سازمان خیریه ˈتراسل تراستˈ گفت: افزایش صفوف متقاضیان نیازمند در مقابل بانک های مواد غذایی سندی است که نشان می دهد بهبود اقتصادی مورد نظر دولت تاثیر مثبتی بر وضعیت زندگی مردم طبقات پایین نداشته است.

وی افزود: تعداد کسانی که در سال گذشته از این سازمان خیریه کمک دریافت کردند، تقریبا سه برابر شده بود که برای انگلیس در قرن 21 تکان دهنده است.

وی گفت: موضوع نگران کننده این است که آمارهای مربوط به فقر غذایی در انگلیس فقط نوک یک کوه یخ است.

ˈاین آمارها افرادی را که توسط موسسات خیریه دیگر کمک می شوند و یا نیازمندانی که خجالت می کشند به بانک های مواد غذایی مراجعه کنند، در بر نمی گیرد. همچنین تعداد زیادی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی مجبورند کمتر بخورند و مواد غذایی ارزان قیمت بخرند.ˈ

کریس مالد اظهارداشت: ما سال گذشته شاهد وخیم تر شدن وضعیت اقشار فقیر و کم درآمد بودیم. وضعیت برای بسیاری از مردم واقعا سخت شده است، برخی از والدین از تغذیه خود می زنند تا بتوانند شکم بچه هایشان را سیر کنند.

ˈدیلی میرورˈ در بخشی از گزارش خود با اشاره به افزایش بسته های غذایی توزیع شده توسط ˈتراسل تراستˈ از 350 هزار فقره به حدود یک میلیون فقره در سال گذشته میلادی، نوشت: آمار واقعی کمک های غذایی اضطراری بسیار بیشتر از این تعداد است، چرا که ˈتراسل تراستˈ کمتر از نیمی از حدود هزار بانک مواد غذایی را در انگلیس اداره می کند.

روزنامه ایندیپندنت نیز در گزارش خود، جنجال مربوط به فقر غذایی را برای انگلیس شرم آور خواند و نوشت: 20 سازمان خیریه و امدادی انگلیس با امضای بیانیه مشترکی ضمن انتقاد از سیاست کاهش کمک هزینه های حمایتی و رفاهی، دولت این کشور را به نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی در زمینه حق دسترسی به تغذیه مناسب متهم کردند.

این روزنامه افزود: همزمان با انتشار گزارش هایی در زمینه افزایش شدید مراجعات به بانک های مواد غذایی، حدود 600 نفر از رهبران مذهبی کلیساهای مختلف انگلیس نیز در نامه ای به نخست وزیر خواستار اقدام عاجل دولت در رسیدگی به مشکل فقرغذایی اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه شدند.

اروپام**345
کد N226968