مجتبی امانی:

دیدارم با معاون وزیر خارجه مصر دوستانه بود

آفریقا و خاورمیانه

رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره دیدار خود با معاون وزیر خارجه مصر را دوستانه توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، مجتبی امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره اعلام کرد: دیدار امروزم با احمد اسماعیل معاون وزیر خارجه مصر دوستانه و در راستای دیدارهای دوره ای پس از بازگشت من از مرخصی تهران و با دعوت معاون وزیر خارجه مصر بود.

وی افزود: من احساس نکردم که این دیدار جنبه احضار داشته باشد. در این دیدار راههای همکاری میان دو کشور بررسی شد.

وی ضمن تکذیب اتهامات علیه دیپلماتهای دفتر حافظ منافع درباره توزیع کتب شیعه در مصر بیان کرد: اصلا به موضوع توزیع کتب شیعی اشاره ای نشد.