پزشک رئیس جمهوری عراق:

طالبانی برای سومین بار نامزد پست ریاست جمهوری نمی شود

آفریقا و خاورمیانه

پزشک مخصوص رئیس جمهوری عراق از عدم نامزدی جلال طالبانی برای پست ریاست جمهوری این کشور برای سومین بار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، پزشک مخصوص جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق از عدم نامزدی وی برای ریاست جمهوری عراق برای سومین بار خبر داد.

نجم الدین عمر کریم اعلام کرد: وضع جسمانی جلال طالبانی خوب و رو به بهبود است و وی اخبار مربوط به انتخابات عراق و به ویژه کرکوک را به شکل خاص دنبال می کند.

وی افزود: رئیس جمهوری عراق منتظر نتایج انتخابات به ویژه در کرکوک که اتحادیه میهنی کردستان برنامه مشخصی درباره ارائه خدمات به ساکنان آن دارد دنبال می کند. دو هفته بیشتر از عمر دولت و پارلمان جدید بیشتر باقی نمانده است و پس از آن دولت جدید تشکیل خواهد شد. جلال طالبانی مطابق قانون اساسی برای این انتخابات نامزد نخواهد شد و پارلمان جدید و دولت می توانند رئیس جمهوری جدید انتخاب کنند.