در بریتانیا منتشر شد/

لیست به روز شده مقامات ایرانی تحریم شده از سوی وزارت خارجه انگلیس

ایران در جهان

وزارت خارجه انگلیس در اقدامی جدید و با بهانه قرار دادن موضوع حقوق بشر نفرات جدیدی از مقامات ایرانی را به لیست تحریم های خود اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه به روز شده لیست این مقامات که شب گذشته در سایت وزارت خارجه انگلیس منتشر شده شامل 15 نفر جدید است.

بدین ترتیب تعداد مقامات ایرانی که به بهانه نقض حقوق بشر در لیست تحریم وزارت خارجه انگلیس قرار دارند به 86 نفر افزایش یافته است.

این لیست پس از گزارش چند روز قبل وزارت خارجه انگلیس در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به روز شده است.