نامه یک اصفهانی: ما این گونه نیستیم

ریچارد نلسون فرای

به عنوان یک اصفهانی ، می خواهم با صدای بلند بگویم که مردم اصفهان، مردمی بافرهنگ هستند و رفتارهای خشونت بار و بی منطق گروهی کوچک - ولو آن که امکانات زیادی در اختیارشان باشد - ربطی به مردم اصیل این دیار کهن ندارد.

عصر ايران با انتشار نامه اي از يک کاربر اصفهاني مخالف با وقايع اخير در ربطه با پرفسور فراي که در اصفهان رخ داده است، نوشت:​

سلام مردم ایران، سلام مردم
جهان این روزها، تصاویر و اخباری از اصفهان منتشر شده که برای اغلب ما اصفهانی ها ، باعث شرمساری است. از جمله حمله عده ای به مقبره دو ایران شناس خارجی که سال هاست در اصفهان دفن هستند و نیز خط و نشان برخی از نمایندگان اصفهان علیه رئیس جمهور که نوشته اند اگر فرای در ایران دفن شود، با عکس العمل شدید و کنترل نشده مردم مواجه خواهید شد!

می بینید که حتی نمایندگان اصفهان نیز از مردم مایه گذاشته اند. اما بدانید که مردم اصفهان از نظر اینان ، تنها گروه کوچکی تندرو هستند که همواره کوشیده اند نام تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان را با افراطی گری هایشان به زشتی بکشند.

مردم ایران و مردم جهان!
به عنوان یک اصفهانی ، می خواهم با صدای بلند بگویم که مردم اصفهان، مردمی بافرهنگ هستند و رفتارهای خشونت بار و بی منطق گروهی کوچک - ولو آن که امکانات زیادی در اختیارشان باشد - ربطی به مردم اصیل این دیار کهن ندارد.

ما هنگامی که مرحوم فرای به اصفهان آمد به پاس ده ها سال خدمات وی به علم ایران شناسی در جهان ، او را با آغوش باز پذیرفتیم و اینک نیز که او دار فانی را وداع گفته ، دوست داریم به وصیت نامه اش عمل شود. به خدا ، ما باورمند و پایبند به فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی هستیم و از این که می بینیم عده ای این گونه می خواهند ما را بدنام کنند ، ناراحت می شویم و آرزو می کنیم صدای واقعی ما به گوش همگان برسد که اینان ، تصویر واقعی ما نیستند.
کد N225631