محكوميت شهادت خبرنگاران شبكه المنار در سوريه از سوی سخنگوي وزارت امور خارجه

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام اخیر گروه های تروریستی در شهر معلولا سوریه در حمله به تیم خبری شبکه المنار لبنان را محکوم كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرضیه افخم ، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام اخیر گروه های تروریستی در شهر معلولا سوریه در حمله به تیم خبری شبکه المنار لبنان را که منجر به شهادت سه نفر از گروه خبری این شبکه گردید ، محکوم كرد.

مرضیه افخم افزود: این اقدام یکبار دیگر خطرات جدي ناشي از رشد پدیده شوم خشونت و افراط گرایی و مرزناپذيري آن  را نمايان ساخت .

افخم با اشاره به طرح رييس جمهوري اسلامي ايران مبني بر جهان عاري از خشونت و افراط گرايي تاكيد كرد : اين حادثه تلخ همکاری همه کشورها و سازمانهای بین المللی ذیربط برای توقف افراط گرايي و تروريسم را ضروری می سازد.