نعمتی در تذکری با اشاره به سوال از وزیر نفت مطرح كرد؛

سوال رسایی از حب علی نیست از بغض معاویه است

سیاسی

لاریجانی در پاسخ به اخظار نماینده اسد آباد گفت: این اخطار شما در جلسه هیات رئیسه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که جزء وظایف اختصاصی وزیر نیست، بلکه جز وظایف عمومی وزیر است و نماینده می‌تواند در این خصوص از وزیر سوال کند.

بهروز نعمتی در تذکری نسبت به سوال حمیدرضا رسایی از وزیر نفت گفت: این سوال بیشتر از لحاظ شخصی و گروهی است وحبّ علی نیست و از بغض معاویه است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حمید رسایی با بیان اینکه «دلیل اظهارات خلاف واقع که سیاه‌نمایی مطلق می‌باشد چیست؟» که بیژن زنگنه وزیر نفت در جلسه کمیسیون انرژی نتوانست با پاسخ خود سوال کنندگان را قا نع کند.

پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بهروز نعمتی نماینده اسد‌آباد در اخطاری با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی اظهار کرد: در قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس آمده است که هر کدام از نمایندگان می‌توانند در حیطه وظایف وزیر ورئیس جمهور در مجلس ازایشان سوال کنند، اما آیا این سوال اصلا در اختیارات وزیر است.

وی افزود: این سوال بیشتر از لحاظ شخصی و گروهی است وحبّ علی نیست و از بغض معاویه است.

علی لاریجانی در پاسخ به اخظار نماینده اسد آباد گفت: این اخطار شما در جلسه هیات رئیسه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که جزء وظایف اختصاصی وزیر نیست، بلکه جز وظایف عمومی وزیر است و نماینده می‌تواند در این خصوص از وزیر سوال کند.

کد N225439