رسانه دولتی باکو از آغاز مرحله جدید در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد

ایران

باکو - ایرنا - روزنامه ˈآذربایجانˈ ارگان رسمی پارلمان جمهوری آذربایجان در شماره اخیر خود با اشاره به نتایج دیدارها و مذاکرات انجام شده در جریان سفر ˈالهام علی افˈ به تهران، به تحلیل مناسبات رو به رشد دو کشور پرداخت.

در بخشی از این مقاله آمده است: جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یکی از مهم ترین کشورهای منطقه ساحلی دریای خزر و منطقه قفقاز شد که در بسیاری از همکاری های منطقه ای از جمله انرژی و حمل و نقل نقش مهمی را ایفا کرده است و جمهوری اسلامی ایران هم از کشورهای تأثیرگذار منطقه محسوب می شود که تا به حال در نظام سیاسی و اقتصادی کشورهای تازه استقلال یافته، نقش بارزی را ایفا کرده است.

این روزنامه افزود: ایران در سال های اخیر برای بهبود روابط و نزدیکی با کشورهای منطقه ˈقفقاز جنوبیˈ که دارای اهمیت ˈژئو استراتژیکیˈ و اقتصادی هستند، علاقه نشان داده و برای گسترش روابط خود با این کشورها همکاری هایش را با سازمان های بین المللی از جمله ˈسازمان همکاری های اقتصادیˈ (اکو)، ˈسازمان همکاری های اسلامیˈ و سایر سازمان ها افزایش داده تا از این طریق نفوذ خود در این کشورها را افزایش دهد.

ارگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان با اشاره به اولویتی که ˈحیدر علی افˈ رهبر فقید این کشور، برای گسترش مناسبات با ایران قایل بود ، ویژگی روابط جمهوری آذربایجان و ایران را منحصر به فرد توصیف کرد و نوشت: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار برای گسترش روابط دو کشور ، وجود مشترکات دینی، فرهنگی و ارزش های معنوی بین مردم ایران و جمهوری آذربایجان است و در عین حال موقعیت ارهبردی و وجود منابع سرشار اقتصادی و همچنین میزان سرمایه گذاری های ایرانیان در اقتصاد جمهوری آذربایجان و افزایش چشمگیر حجم صادرات و واردات بین دو کشور، موجب علاقه مندی باکو برای توسعه روابط همه جانبه با تهران شده که ضرورت دارد، این روابط روز به روز تعمیق یافته و گسترش پیدا کند.

الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان چهارشنبه گذشته به دعوت ˈحسن روحانیˈ رییس جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده بود.

خاورم*1206**1651
کد N225420