اقدامات ایران در اعتراض به عدم صدور ویزا از سوی آمریکا برای ابوطالبی 

سیاست خارجی

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به صادر نشدن ویزای سفیر جدید ایران در سازمان ملل با ارسال یادداشتی به رئیس کمیته روابط با دولت میزبان خواستار تشکیل جلسه فوری این کمیته برای بررسی تخلف امریکا از تعهداتش بر اساس قرارداد مقر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در نیویورک روز دوشنبه با ارسال یادداشتی به رئیس کمیته روابط با دولت میزبان این سازمان خواستار تشکیل جلسه فوری این کمیته برای بررسی تخلف امریکا از تعهداتش بر اساس قرارداد مقر شد.

در یادداشت ارسالی ضمن بیان نگرانی شدید جمهوری اسلامی ایران از اقدام دولت امریکا مبنی بر عدم صدور روادید برای سفیر تعیین شده کشورمان آمده است  این اقدام دولت میزبان مغایر با مقررات حقوق بین الملل و تعهدات این کشور بر اساس قرارداد مقر و عرف بین المللی است و قطعا مخل فعالیت نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل است. بر این اساس نمایندگی دائم کشورمان خواستار تشکیل جلسه فوق العاده کمیته روابط با دولت میزبان در اسرع وقت برای رسیدگی عاجل به نقض تعهدات بین المللی توسط دولت امریکا شد.

همچنین در ادامه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با اقدام آمریکا، سفیر کشورمان خواستار انتشار نامه ارسالی  به سازمان ملل بعنوان سند رسمی این سازمان شد.

غلامحسین دهقانی سفیر و کفیل نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد با ارسال نامه ای به بان کی مون دبیر کل این سازمان از وی خواست یادداشت ارسالی از سوی نمایندگی کشورمان به رئیس کمیته میزبان در اعتراض به اقدام غیرقانونی دولت امریکا بعنوان سند رسمی سازمان ملل منتشر شود.

همچنین نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در نیویورک روز دوشنبه با ارسال یادداشتی مراتب اعتراض شدید خود نسبت به اقدام اخیر دولت امریکا به عنوان دولت میزبان در نادیده گرفتن اصول و مقررات حقوق بین الملل از جمله تعهداتش در قبال دول عضو ملل متحد را به نمایندگی این کشور در سازمان ملل ابلاغ کرد .

در یادداشت ارسالی نمایندگی کشورمان آمده است: پس از گذشت چند ماه از تعیین و معرفی آقای حمید ابوطالبی بعنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و درخواست صدور روادید برای ایشان سرانجام روز 11 آوریل جاری یکی از سخنگویان دولت امریکا بر خلاف رویه و مقررات جاری اظهار داشته است" ما به سازمان ملل متحد و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده ایم که برای سفیر معرفی شده ایران روادید صادر نخواهیم کرد".

در ادامه یادداشت مذکور آمده است : نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل مراتب نگرانی شدید خود را از خودداری آشکار کشور میزبان از صدور روادید آقای ابوطالبی بر خلاف تعهدات قانونی خود و همچنین مفاد حقوق بین الملل و موافقتنامه مقر اعلام می کند.

موافقتنامه مقر بدون هیچگونه شبهه ای، بر اجرای تعهدات دولت میزبان مندرج در موافقتنامه بدون در نظر گرفتن روابط موجود میان دولتها و دولت ایالات متحده تاکید کامل دارد. بر همین اساس خودداری از صدور روادید برای نماینده معرفی شده از سوی یک کشور عضو سازمان ملل برخلاف اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد از جمله اصل برابری کشورها و احترام به حاکمیت ملی آنها است.

در این یادداشت همچنین آمده است: تصمیم دولت امریکا قطعا پیامدهای منفی  بر دیپلماسی چند جانبه بجای خواهد داشت و رویه خطرناکی را در حقوق بین الملل و روابط بین دولتها با سازمانهای بین دولتی ایجاد خواهد کرد.