واکنش وزارت خارجه به درخواست دفن ریچارد فرای در ایران

سیاست خارجی

یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه اعلام کرد که این وزارتخانه درخواست خانواده ریچارد فرای ایران شناس امریکایی را به مسئولان مربوطه منتقل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، يك مقام آگاه در وزارت امورخارجه تصريح كرد: وزارت امورخارجه درخواست خانواده مرحوم  ريچارد فراي را به مسئولين منتقل كرده و ديگر امور مربوط به آن به عهده ارگان هاي ذيربط است.

خاطر نشان می شود ریچارد فرای ایران شناس امریکایی که اخیرا درگذشت وصیت کرده بود که در اصفهان دفن شود اما این موضوع واکنش ها و مخالفت هایی را در مجلس به دنبال داشت.