انگلیس در مورد ˈتسلط گروههای اسلامیˈ بر مدارس این کشور تحقیق می کند

مدارس

لندن – ایرنا – در پی انتشار گزارش هایی مبنی بر طراحی گروههای اسلامی برای نفوذ و سلطه بر مدارس انگلیس، شورای شهر بیرمنگهام واقع در مرکز این کشور تحقیقاتی را درباره ادعای تلاش مسلمانان برای کنترل و تسلط بر مدارس آغاز کرده است.

به گزارش ایرنا، شورای شهر بیرمنگهام می گوید تاکنون بیش از 200 گزارش درباره این موضوع دریافت کرده و درباره وضعیت 25 مدرسه ابتدایی و متوسطه تحقیق می کند.

بر اساس گزارش های رسانه ای گروههای اسلام گرا بویژه گروههای وهابی و سلفی طی سال های اخیر تلاش کرده اند با کنترل هیات مدیره و هیات امنای برخی مدارس واقع در شهر بیرمنگهام، افکار و عقاید خود را در این مدارس ترویج کنند.

شهر بیرمنگهام یکی از بزرگترین شهرهای انگلیس است و تعداد زیادی از مهاجران آسیایی و آفریقایی و از جمله مسلمانان در آن شهر زندگی می کنند.

موضوع تلاش گروههای افراطی برای کنترل برخی از مدارس انگلیس، برای نخستین بار سال گذشته و از طریق نامه ای که توسط افراد ناشناس برای شورای شهر و مقامات محلی بیرمنگهام نوشته شده بود، علنی شد.

مقامات شهر بیرمنگهام می گویند از آن زمان تاکنون بیش از 200 گزارش درباره این موضوع از والدین، معلمان، اعضای هیات امنا و دانش آموزان مدارس مختلف دریافت کرده اند و هم اکنون 25 مدرسه ابتدایی و دبیرستان در شهر بیرمنگهام تحت تحقیق و بررسی قرار دارند.

همزمان تحقیقات دیگری نیز توسط وزارت آموزش انگلیس و همچنین یک کمیته تازه تاسیس متشکل از برخی از اعضای پارلمان و شورای شهر، مقامات پلیس و رهبران گروههای مذهبی در حال انجام است که نتایج آن ماه آینده منتشر خواهد شد.

اروپام**345
کد N223784