افغانستان و نگرانی های مشترک در منطقه محور مذاکرات راهبردی هند و چین

آسیا اقیانوسیه

یک روزنامه هندی، افغانستان و نگرانی های مشترک در منطقه را از جمله محورهای ششمین دور از مذاکرات راهبردی هند و چین در پکن معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هندو با اشاره به برگزاری ششمین دور از مذاکرات راهبردی هند و چین در پکن و دیدار سوجاتها سینگ معاون وزیر امور خارجه هند با لیو ژنمین و وانگ یی به ترتیب معاون وزیر خارجه و وزیر خارجه چین نوشت که در این مذاکرات علاوه بر گفتگو درباره روابط دوجانبه، تحولات افغانستان و نگرانی های مشترک در منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین قرار است که یک هیئت ارتش چین در چند روز آتی به هند سفر کرده و احتمال می رود که در این مذاکرات درباره رزمایش سالانه اواخر سال جاری در هند گفتگو شود.

مذاکرات راهبردی هند و چین درحالیست که انتخابات مجلس هند با هدف انتخاب 543 نماینده مجلس عوام هند (لوک سابا) در حال برگزاری است و نگرانی های بسیاری درباره تغییر در سیاست خارجی حزب پیروز وجود دارد.