النشره بررسی کرد:

اهداف پشت پرده تروریستها در نبردهای شمال سوریه/ از تلاشهای تجزیه طلبانه تا تشکیل امارت اسلامی