ارتش سوریه وارد شهرک الصرخه در القلمون شد

الصرخه

تهران - ایرنا - ارتش سوریه وارد شهرک ˈالصرحهˈ در منطقه راهبردی ˈالقلمونˈ در استان ˈریف دمشقˈ شد.

شبکه ˈالمیادینˈ روز دوشنبه اعلام کرد: در ادامه پیشروی های ارتش سوریه در القلمون، نیروهای سوری با ورود به الصرخه، کار خنثی کردن بمب های کار گذاشته شده در این شهرک از سوی گروه های مسلح تروریستی را آغاز کردند.

این پیروزی تنها ساعاتی پس از آن حاصل شد که ارتش سوریه بیمارستان القلمون در شرق کشتزارهای ˈرنکوسˈ را تصرف کرد. ارتش پیش از آن سلسله ارتفاعات شرقی دشت رنکوس در مقابل مرز لبنان را پس از نبردهای سنگین از گروه های مسلح تروریستی باز پس گرفت.

افراد مسلح تروریست پس از این درگیری ها به سوی ˈعرسال الوردˈ و منطقه ˈزبدانیˈ در خاک سوریه و نیز روستای لبنانی ˈالطفیلˈ عقب نشینی کردند.

شهر مسیحی نشین رنکوس هم چند روز پیش از اشغال تروریست های مسلح آزاد شد.

خاورم 1491**1651
کد N223227