کاتب در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد:

تصویب کلیات گزارش تفریغ بودجه سال 90 در کمیسیون بودجه

مجلس

در بودجه سال 90، 105 بند معادل 56 درصد بودجه مفادش رعایت نشده و 13 درصد از هدف قانونگذار انحراف داشته اما در گزارش تفریغ بودجه سال 91، 88 بند رعایت نشده و 9 درصد هم از هدف قانونگذار انحراف داشته است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه از تصویب کلیات گزارش تفریغ بودجه سال1390 خبر داد.

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون بودجه گفت: در جلسه امروز کمیسیون بودجه، کلیات گزارش تفریغ بودجه سال1390 كل كشور تصویب شد.

وی ادامه داد: همچنین کلیات طرح قانون برنامه و بودجه نیز مورد تصویب قرار گرفت.

نماینده مردم گرمسار در خصوص تفریغ بودجه سال 90 اظهار داشت: در مجموع 186 بند مصوب، 65 بند کاملا رعایت شده، 75 بند بخشی رعایت شده و بخشی هم رعایت نشده و مابقی بندها نیز کاملا رعایت نشده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 91 بر روی وب‌سایت دیوان محاسبات قرار گرفته است، تصریح کرد: در بودجه سال 90، 105 بند معادل 56 درصد بودجه مفادش رعایت نشده و 13 درصد از هدف قانونگذار انحراف داشته اما در گزارش تفریغ بودجه سال 91، 88 بند رعایت نشده و 9 درصد هم از هدف قانونگذار انحراف داشته است.

کد N221638