بیگدلی: ایران می تواند علیه آمریکا به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کند

ویزا,ابوطالبی

تهران- ایرنا- استاد حقوق بین الملل گفت: ایران می تواند در مورد اقدام آمریکا در صادرنکردن ویزا برای ابوطالبی به دیوان بین المللی لاهه شکایت و ادعای حیثیت کند.

علی بیگدلی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی افزود :

اینکه مقر سازمان ملل در آمریکاست بحث جداگانه ای است و سازمان ملل نمی تواند نقشی در جهت اجازه ورود فردی به داخل آمریکا داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا در مورد ادعای خود مبنی بر عنصر نامطلوب بودن آقای ابوطالبی مستنداتی ارائه نداده است تصریح کرد: ایران می تواند در مورد عدم صدور ویزا برای ابوطالبی به دیوان بین المللی لاهه شکایت کرده و ادعای حیثیت کند.

به گزارش ایرنااعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه (10 آوریل/21 فروردین) به صورت جمعی خواهان جلوگیری از ورود حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل متحد به خاک آمریکا شدند.

کنگره آمریکا نیز طرح ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی گزینه نمایندگی ایران در سازمان ملل را تصویب کرد.

در همین رابطه نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدام دیپلماتیک لازم را برای اعتراض به این عمل غیرقانونی انجام خواهد داد.

سیام(4)م.ش/1449
کد N221381