جمع اوری امضا در مخالفت با دفن ریچارد فرای در ایران متوقف شد

مجلس

در حالی که یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی قصد داشت با جمع آوری امضا برای نامه ای خطاب به وزارت ارشاد از دفن ریچارد فرای ایران شناس امریکایی در ایران جلوگیری کند تعدادی دیگر از نمایندگان رایزنی کرده و از تنظیم چینی نامه ای جلوگیری کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در جلسه علنی امروز اقدام به جمع آوری امضا برای جلوگیری از دفن ریچارد فرای ایران شناس امریکایی در صحن علنی مجلس کرد.

تعدادی از نمایندگان این مخالفت خود را با امضای این نامه که خطاب به وزارت ارشاد تنظیم شده بود اعلام کردند اما در نهایت جواد هروی نماینده مردم قائنات که استاد دانشگاه تاریخ است با تعدادی از نمایندگان رایزنی کرده و از امضای چنین نامه ای برای ارائه به وزارت ارشاد جلوگیری کردند.

هروی معتقد بود ریچارد فرای کتاب های ارزشمندی درباره تاریخ ایران نوشته و جمع آوری امضا برای جلوگیری از دفن وی در ایران در مجلس شورای اسلامی کاری اشتباه است.