اعلام وصول سوال یک نماینده از وزیر اقتصاد درباره وام ازدواج

مجلس

سوال ملی یک نماینده از وزیر اقتصاد درباره عدم پرداخت وام ازدواج اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب از وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره عدم پرداخت وام ازدواج توسط بانک ها از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول شد.