نظامیان صهیونیست به روستایی در کرانه باختری حمله کردند

فلسطین اشغالی,نبی صالح

تهران – ایرنا – نظامیان رژیم صهیونیستی پس از اعلام روستایی در کرانه باختری به عنوان ˈمنطقه نظامیˈ، به ساکنان آن حمله و دو فلسطینی را زخمی کردند.

خبرگزاری فلسطینی ˈمعاˈ به نقل از گروه مقاومت محلی ˈانتفاضهˈ گزارش داد: نظامیان صهیونیست روز گذشته (شنبه) پس از اعلام روستای ˈنبی صالحˈ به عنوان ˈمنطقه نظامی بستهˈ، این روستا را به محاصره درآوردند و پس از مسدود کردن ورودی های آن، ساکنان محلی را هدف قرار دادند.

در این حمله یک جوان و یک زن فلسطینی زخمی شدند.

نظامیان صهیونیست همچنین خیابان های اصلی این روستا و نیز دروازه آهنی مسیر اصلی منتهی به آن را مسدود کردند و در دو سوی دیگر جاده های منتهی به این روستا نیز موانعی برای جلوگیری از تردد فلسطینینان قرار دادند.

افزون بر این، نظامیان رژیم صهیونیستی با پرتاب نارنجک به خیابان های این روستا، به تعدادی خودرو خساراتی وارد کردند.

طبق اعلام گروه مقاومت محلی انتفاضه، حملات مذکور بخشی از تشدید خشونت های نظامی علیه ساکنان این روستا طی ماه های گذشته بوده است.

این روستا محل برگزاری اعتراض های هفتگی علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی است. ساکنان این روستا خواستار پس گرفتن اراضی خود هستند که رژیم صهیونیستی به منظور احداث دیوار حایل به تصرف خود درآورده است.

روز جمعه و به دنبال تجمع اعتراضی هفتگی در این روستا، نظامیان صهیونیست پنج نفر، از جمله دو زن فلسطینی و سه روزنامه نگار خارجی را بازداشت و یک روزنامه نگار فرانسوی را زخمی کردند.

خاورم**9156 *1446
کد N220523