بازرسان هم مقابل مجلس تجمع کردند

نسیم آنلاین نوشت:

جمعی از بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعتراض به تبدیل قرارداد کاری آنها به 'قرارداد شرکتی' در مقابل مجلس تجمع کردند.

45231

 

کد N220385